Vervanging boom naast van Harenstraat 3

Aan onze buren van de Wassenberghstraat

 

St.-Annaparochie, 9 december 2020

Betreft: Vervanging boom naast ons pand Van Harenstraat 3

 

Zoals u waarschijnlijk bekend is Stichting Bildtse Belangen sinds enkele jaren eigenaar van het hoekpand Van Harenstraat 3. Toen het pand in ons bezit kwam, was het in een slechte staat van onderhoud.  Zo troffen we op de bovenverdieping bijvoorbeeld nog de oude slaapkamertjes van de familie Tolsma aan en was zelfs nog de originele werkbank aanwezig, waarmee in de eerste jaren na de bouw van het pand (rond 1930) de klokken en horloges door Tolsma senior werden gerepareerd. Met de afronding van de renovatie in 2019 staat er een modern gebouw, waarbij oude elementen, zoals onder andere de oude werkbank van Tolsma en een aantal originele kastdeuren bewaard zijn gebleven. Er wordt nu volop gebruik gemaakt van de verschillende werkruimtes, zowel beneden als boven.

 

Zijn we dan nu klaar? Ja en nee.

Ja, we zijn klaar met het pand zelf en ook met de buitenzijde, waar nu in de donkere periode de nachtverlichting brandt en een, bij het oorspronkelijke gebruik van het pand passende, buitenklok is geplaatst.

Nee, omdat we al een aantal jaren overlast ervaren van een nogal scheve en sterk naar ons pand overhellende boom. Na overleg zal de gemeente deze boom nu verwijderen. Hierna wordt een nieuwe lei-linde geplaatst. Dit betekent dat de overlast en het risico van de huidige boom wordt weggenomen en er een mooie, in het bestaande beeld van de straat passende, lei-linde voor terugkomt.

 

Er is nog geen exacte datum bekend, maar de werkzaamheden kunnen mogelijk al op korte termijn worden uitgevoerd en dan gedurende korte tijd enige overlast veroorzaken. We zullen, waar mogelijk, proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Wij vonden het belangrijk u hiervan vroegtijdig in kennis te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Bildtse Belangen

 

Anne Vlaskamp

Voorzitter