Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

“Samen voor Sint Annaparochie”

De vereniging Plaatselijk Belang Sint Annaparochie werd opgericht op 30 november 1909. Wij als Plaatselijk Belang willen fungeren als belangenbehartiger voor de inwoners van Sint Annaparochie.
Het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie is een actieve vereniging die regelmatig vergadert over alle kwesties die binnenkomen. Ook wordt er jaarlijks een ledenvergadering georganiseerd, waarbij leden hun zegje kunnen doen. Naast de jaarlijkse ledenvergadering kan iedereen altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.
Het bestuur zou graag zien dat het ledenaantal van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie groeit om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Samen kunnen we er voor zorgen dat in Sint Annaparochie de leefkwaliteit hoog blijft. Als lid kunt we zo onze ideeën uitwisselen en nog belangrijker, realiseren!
Schrijf u nu nog in via ons inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts €7,50

Schrijf je nu in
Voorpagina foto

Over ons

Missie

De bevordering en het behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in Sint Annaparochie.

Visie

De kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu hoog is en blijft. We streven naar een situatie waarin inwoners, overheden, organisaties en verenigingen in Sint Annaparochie goed kunnen samenwerken, zodat iedereen met plezier in het dorp woont en het dorp levendig blijft.

Strategie

Door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat onze missie in stand gehouden kan worden, zodat we met z'n allen problemen in het dorp aan kunnen pakken en sneller kunnen schakelen met de Gemeente Waadhoeke. Ook in de realisatie van projecten en het organiseren van evenementen zijn we samen sterk!

Doelstellingen

  • Nauw contact hebben en houden met overheidsinstanties, inwoners, organisaties en verenigingen aangaande zaken die Sint Annaparochie betreffen en daarbij de mening van de inwoners van Sint Annaparochie naar voren brengen om zodoende het dorp leefbaar te houden.
  • Ondersteunen bij het opzetten van activiteiten in het dorp om zodoende de samenwerking binnen het dorp te bevorderen.
  • De inwoners van Sint Annaparochie, waar mogelijk en wenselijk, inschakelen bij het beoordelen van ideeën en plannen welke relevant zijn voor de inwoners van Sint Annaparochie, zodat Plaatselijk Belang zeker weet dat zij de algemeen geldende mening van het dorp vertegenwoordigen.
  • Op eigen initiatief ontwikkelen van plannen met samenwerking van de inwoners van Sint Annaparochie om zo de leefbaarheid te bevorderen.

Nieuwste bijpraters

Hea! Caravan in Sint Annaparochie 20 mei 2023

17 May 2023 - Erwin Schaap

zaterdag 20 mei staat de caravan van Hea! in St. Annaparochie. Je kunt deze vinden voor de van Harenskerk van 9:30 - 16:00.

De verslaggevers zijn ook in het dorp te vinden. Heb je wat leuks te vertellen, zoek ze dan op!

Lees meer
Afbeelding

Oproep!

16 May 2023 - Erwin Schaap

Oproep voor actieve mensen uit Sint Annaparochie


Wij zijn op zoek naar actieve mensen uit Sint Annaparochie die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van Sint Annaparochie. Gericht zijn we op zoek naar mensen die

o  Bestuurslid willen worden van onze vereniging.

o  In een werkgroep willen meedenken over onderwerpen in Sint Annaparochie

o  Vrijwilliger willen worden die we kunnen vragen om ergens aan mee te helpen.


Bestuursleden

Momenteel bestaat de vaste actieve kern van ons bestuur uit 3 personen. We zoeken versterking om zo een nog krachtiger bestuur te worden. We streven naar een bestuur van ongeveer 7 personen om echt impact te kunnen hebben en goed de taken te kunnen verdelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

o  Bijhouden van onze website inhoud en de sociale media

o  Algemene contacten met andere clubs in het dorp

o  Oppakken van diverse projecten samen met bijv. de Gemeente


Daarnaast zoeken we voor de volgende functies ook bestuurders:

o  Penningmeester

o  Voorzitter

o  Secretaris


Ben je enthousiast om mee te helpen? Meld je dan direct aan via onze website of zoek een van de huidige bestuursleden op!

Lees meer

Algemene ledenvergadering 2023

16 May 2023 - Erwin Schaap

** Algemene ledenvergadering 2023 **


Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang Sint Annaparochie op 1 juni 2023 om 20:00 weer een ledenvergadering. We hopen dat zoveel mogelijk leden en niet-leden aanwezig kunnen zijn op deze avond. In deze ledenvergadering presenteert het bestuur wat er in de afgelopen jaren sinds de laatste ledenvergadering is gebeurt. We structureren de avond door middel van de volgende (concept) agenda:


Inloop 19:45

1. Opening 20:00

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering

4. Financieel jaarverslag

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie 2023

7. Bestuurswijzigingen

a. Wijzigingen doornemen van de bestaande bestuursleden

b. We zijn dringend opzoek naar actieve leden waaronder bestuursleden ter versterking!

8. Waar heeft Plaatselijk Belang zich in de afgelopen periode mee bezig gehouden

9. Wat willen we de komende periode allemaal doen

10. Rondvraag

11. Sluiting


We zijn dringend op zoek naar actieve mensen voor Sint Annaparochie waaronder nieuwe bestuursleden

Lijkt het u ook leuk om in het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te komen en actief mee te helpen? Stuur dan een bericht naar info@pbstanne.nl. U wordt dan uitgenodigd bij een van onze bestuursvergaderingen en gaan we graag met u in gesprek!

Lees meer

Programma dodenherdenking 2023 4 mei Groate Kerk St. Jacobiparochie

25 April 2023 - Erwin Schaap

Programma dodenherdenking 2023

4 mei Groate Kerk St. Jacobiparochie


19.15 – 19.30 Koraalmuziek door CMV “Burdine” St. Annaparochie.

19.30 uur Opening herdenkingsbijeenkomst en uitleg programma door voorzitter Comité.

19.40 uur Toespraak wethouder J. Dijkstra

19.45 uur Voorlezen gedichten door kinderen

19.50 uur Afsluiting ceremonie in de Groate Kerk en opstellen bij het herdenkings-monument van Verena Wagner naast de kerk.

19.59 uur Taptoe-signaal

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur Het korps speelt het Wilhelmus

Vervolgens bloemlegging bij het monument namens de Gemeente, namens de dorpsbelangen Het Bildt en door aanwezigen.


Afsluiting formele programma


Aansluitend gaan we in een stille tocht naar de begraafplaats om

bloemen te leggen bij de oorlogsgraven en bij de graven van hen die

gevallen zijn in de oorlog.

Afsluiting van de dodenherdenking op de begraafplaats met het

spelen van koraalmuziek door het korps.


Comité 4 en 5 mei.

Lees meer