Privacyverklaring


Plaatselijk Belang Sint Annaparochie respecteert de privacy van de bezoekers. Plaatselijk Belang Sint Annaparochie verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De website www.pbstanne.nl wordt beheerd door Plaatselijk Belang Sint Annaparochie. Plaatselijk Belang Sint Annaparochie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Bedrijfsgegevens:
Plaatselijk Belang Sint Annaparochie
Postbus 105
9051 ZR Sint Annaparochie
KvK: 40001908
Welke gegevens worden er opgeslagen?
Wanneer iemand het contactformulier verstuurd, verwerkt Plaatselijk Belang Sint Annaparochie alleen de gegevens die door de bezoeker zelf worden ingevoerd. Dit zijn:

Voornaam en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Berichten die ingevuld zijn
bij inschrijvingen: NAW-gegevens en geboortedatum en betaalmogelijkheid


Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Naam en e-mailadres (en eventueel indien ingevuld: telefoonnummer) worden gebruikt voor het sturen van e-mail ter informatie of beantwoording van de aanvraag door de bezoeker of om contact met u op te nemen via telefoon. Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht worden bewaard in het archief om later in te kunnen zien. Deze gegevens worden niet gebruikt voor e-mailmarkering of andere doeleinden op dat gebied Naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum en betaalmogelijkheid worden bewaard ten behoeve van de ledenadministratie. Door de gegevens aan Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te verstrekken wordt toestemming verleend om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die Plaatselijk Belang Sint Annaparochie aanbiedt. Gegevens worden dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp verwerkt.

Worden de gegevens gedeeld?
De ingevoerde gegevens worden niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Plaatselijk Belang Sint Annaparochie neemt beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Plaatselijk Belang Sint Annaparochie houdt zich aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden.

Bewaartermijn
Plaatselijk Belang Sint Annaparochie bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer iemand zich uitschrijft voor een nieuwsbrief of e-mailing, dan worden per direct de gegevens verwijderd.

Rechten
Er is altijd het recht toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna Plaatselijk Belang Sint Annaparochie de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van de gegeven toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Er is ook recht op inzage in verwerkte persoonsgegevens en het recht om persoonsgegevens te rectificeren. Dit kan doormiddel van een schriftelijk inzageverzoek. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan doormiddel van een schriftelijk verzoek gegevens worden verwijderd of gewijzigd.

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail gericht aan info@pbstanne.nl of het contactformulier op website pbstanne.nl

Wijzigen
Plaatselijk Belang Sint Annaparochie behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.