Verkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. U kunt dan stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Naast de maatregelen die we treffen op de stembureaus, zijn er een aantal zaken anders dan anders. Op deze pagina vindt u meer informatie.

 

Stemlocaties
Op 17 maart 2021 zijn onderstaande stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur

kunt u niet meer stemmen. Kijk voor de toegankelijkheid van de stembureaus op onze website.

 

De Bining van Harenstraat 69 St.-Annaparochie

MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie

R.K. Kerk, de Skúl Jan Jansz Costerstraat 1 St.-Annaparochie

 

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u niet persoonlijk uw stem uitbrengen, machtig dan iemand anders om dit voor u te doen.

Dit heet stemmen bij volmacht. Bij deze verkiezingen mag men gelijktijdig met de eigen stem

nog voor drie andere personen met volmacht stemmen. ‘Normaal’ is dit voor twee personen.

 

Briefstemmen voor 70+
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles

wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis in twee delen: de stempluspas

en het briefstempakket. Uiterlijk 3 maart ontvangt u de eerste envelop met uw stempluspas. Met

de stempluspas kunt u: uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem

voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met het briefstempakket. Hierin vindt u:

een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en uitleg over het

stemmen per brief. Lees de uitleg goed door!

 

Hoe werkt het briefstemmen?

1. Vul het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft dus niet per se met rood. Als

u een pen gebruikt, let er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt,

zodat er geen vlekken op het briefstembiljet komen en uw stem duidelijk zichtbaar is.

2. Stop het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop en sluit de envelop.

3. Onderteken de stempluspas.

4. Stop de ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop.

Het is belangrijk dat de gesloten stembiljet-envelop plus de stempluspas in de retourenvelop

zitten. U plakt de retourenvelop dicht.

5. U kunt de envelop per post verzenden of afgeven op een gemeentelijk afgiftepunt.

Let op: De briefstem kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.

 

U kunt de briefstem afgeven bij de volgende afgiftepunten:

• Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker (bij de receptie in de centrale hal).

• Gebiedsteam Waadhoeke, Moolnersrak 11, Menaam

• Gebiedsteam Waadhoeke (voormalig gemeentehuis), Van Harenstraat 47, St.-Annaparochie

Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16

maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van

7.30-21.00 uur.

 

Briefstemmen tellen, hoe gaat dat?

Op 15, 16 en 17 maart vanaf 9.00 uur wordt in het gemeentehuis de vooropening van de

briefstemenveloppen gedaan. Leden van het briefstembureau openen de retourenvelop en

controleren de stempluspas. Is dit in orde, dan wordt de dichte envelop met daarin het briefstembiljet

in een stembus gedaan. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd. Het daadwerkelijke tellen

van de briefstemmen gebeurt op 17 maart vanaf 9.00 uur in de Gemeenteloods, Harlingerweg 18

in Franeker. De briefstemmen die 17 maart nog binnenkomen, worden die avond vanaf 21.00 uur

geteld.

 

Vervroegd stemmen
Als u zich kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid, dan kunt u op

maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 stemmen in een aantal stembureaus.

Zie hiernaast welke dat zijn.

 

MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie

 

Vervroegde stemmen tellen, hoe gaat dat?
De stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht, worden op 17 maart vanaf 10.00 uur geteld

in de Gemeenteloods, Harlingerweg 18 in Franeker. De uitslag wordt na de telling bekendgemaakt.

Dit is na 21.00 uur.

 

Coronamaatregelen stembureaus
• Er zijn gescheiden looproutes.

• Er is voldoende ruimte om afstand te houden.

• De stemhokjes en stempotloden worden voortdurend gedesinfecteerd.

• Er is een extra lid van het stembureau aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Volg de instructies op van dit stembureau-lid.

• In het stemlokaal bent u verplicht een mondkapje te dragen.

• Volg de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op.

 

Stempas kwijt?
Uiterlijk 3 maart ontvangt u de stempas. Is deze gescheurd of bent u de pas kwijt? Dan kunt u een

vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. Dit kan online met DigiD of op

afspraak in het gemeentehuis. Vergeet dan niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Deze

mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

 

kijk ook op www.waadhoeke.nl/verkiezingen.

Heeft u nog vragen? Bel met 0517 380 380,

e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of kom

op afspraak langs in het gemeentehuis.