Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

Plantsoen achter oude gemeentehuis UPDATE!

Afgelopen week is Plaatselijk Belang Sint Annaparochie met de gemeente en een projectontwikkelaar om tafel geweest om alle ideeën die zijn opgehaald uit de diverse berichten op Facebook, de Bildtse Post te bespreken. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een rapport met alle ingediende ideeën met de gemeente en de projectontwikkelaar besproken.

 

De planning:

In november/december 2020 verwachten wij een concept plan van het plantsoen te presenteren aan iedereen en gaan dat dan ook breed uitzetten en communiceren. Hierop zijn alle reacties dan ook gewenst! Ook dan wordt er een einddatum van de reacties gecommuniseerd. Na de inventarisatie van alle reacties gaan we nogmaals om tafel met de gemeente en projectontwikkelaar om het concreet te maken.

Uiteindelijk wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en kunnen we doorgaan tot realisatie.

Bij vragen kunt u ons altijd bereiken via info@pbstanne.nl of via het contactformulier op de website pbstanne.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Plaatselijk Belang,

Erwin Schaap