Plannen groeien voor vernieuwing dorpsplantsoen

plantsoen.jpeg
plantsoen.jpeg

SINT ANNAPAROCHIE – februari 2022

 

Al enige maanden is een werkgroep actief in Sint-Annaparochie om te komen tot vernieuwing van het dorpsplantsoen. Om de inwoners en bezoekers van het dorp op de hoogte te houden komt de werkgroep regelmatig met een update. Met deze eerste update via de pers hoopt de werkgroep een breder publiek te informeren over de plannen die groeien rondom het plantsoen.

 

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie (PB) heeft eind 2019 het initiatief genomen om zorgen te uiten over de staat van het dorpsplantsoen achter ’t Raadhuus (red: huidig gezondheidscentrum, voormalig gemeentehuis) bij de gemeente Waadhoeke. PB was gewapend met enkele voorzichtige peilingen (via Facebook en persoonlijke ontmoetingen). Deze waren bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen over de huidige staat van het plantsoen en het draagvlak en wensen met betrekking tot eventuele veranderingen.

 

De gemeente heeft die zorgen onderschreven en stelde een beperkt bedrag beschikbaar om nader onderzoek te laten doen naar de wensen, (on)mogelijkheden en draagvlak.

 

Begin 2021 werden daarom enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd door PB. Hieruit bleek draagvlak onder omwonenden van het plantsoen en betrokken inwoners en ondernemers om een werkgroep op te richten die het doel heeft om het plantsoen ‘werom te bringen na de sfeer fan froeger’. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting als Engelse tuin zoals ontworpen en gerealiseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw, waaronder glooiende grasperken rondom een waterpartij, met bloeiende vaste beplanting. Elementen van het huidige park zouden daarbij behouden moeten blijven: o.a. de leilindes en de booghaag aan de De Kempenaerstraat.

 

Zorgen waren er vooral met betrekking tot het verlies van ruimte voor het plantsoen aan de zijde van de Beuckelaerstraat, met het oog op parkeerruimte voor de nieuwbouw op de voormalige locatie van de Aldi. Deze parkeerruimte mag niet ten koste gaan van het plantsoen was de breed gedragen mening tijdens deze overleggen.

 

Inmiddels heeft de werkgroep meerdere bijeenkomsten gehad en is er een schets uitgewerkt. Aangezien dit nog niet volledig aansluit bij de ideeën die er leven, wordt nog nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden.

 

Inmiddels is wel duidelijk dat de kosten voor een dergelijk park niet, of niet geheel door de gemeente Waadhoeke zullen en kunnen worden gedragen. De werkgroep moet daarom ook op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan subsidies op het gebied van herstel van historiciteit en biodiversiteit. Maar ook worden er mogelijkheden tot sponsoring van (delen van het) plantsoen uitgewerkt.