Over Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

logo.svg

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie staat centraal in het streven naar een bloeiende gemeenschap 
waarin het welzijn van alle inwoners voorop staat. Als vereniging zijn we toegewijd aan het 
bevorderen en behoud van de kwaliteit van het woon-, werk- en leefmilieu in ons geliefde Sint 
Annaparochie.


Door nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder lokale bewoners, 
ondernemers en de Gemeente Waadhoeke, streven we ernaar om snel en effectief de uitdagingen 
aan te pakken waarmee ons dorp geconfronteerd wordt. Wij geloven sterk in de kracht van collectieve
actie en participatie, waarbij iedereen een stem heeft in het vormgeven van de toekomst van ons 
dorp.


Als Plaatselijk Belang denken we niet alleen mee met bestaande initiatieven, maar stimuleren we ook 
nieuwe ideeën en projecten die bijdragen aan het levendig houden van Sint Annaparochie. Ons motto
"Samen voor Sint Annaparochie" weerspiegelt onze overtuiging dat gezamenlijke inspanningen de 
sleutel zijn tot een welvarende en hechte gemeenschap.


Wij nodigen alle inwoners van Sint Annaparochie van harte uit om lid te worden van onze vereniging. 
Door lid te worden, draagt u bij aan het vergroten van ons draagvlak en het realiseren van positieve 
veranderingen voor ons dorp. Voor slechts 7,50 euro per jaar kunt u al deel uitmaken van deze 
waardevolle gemeenschap en samen met ons bouwen aan een bruisend Sint Annaparochie, een van 
de grootste kernen van Gemeente Waadhoeke.