Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest

Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest

 

Aan bewoners, ondernemers en organisaties uit St.-Annaparochie,

 

Er is een grote behoefte aan woningen in ons dorp. Daarom heeft Plaatselijk Belang aan de gemeente gevraagd om een nieuwbouwplan te ontwikkelen.

 

Al heel lang is er sprake van mogelijke woningbouw aan de zuidwestzijde van ons dorp. In het verleden is hier een vrij groot gebied voor aangewezen. Als antwoord op de vraag van Plaatselijk Belang doet de gemeente Waadhoeke een haalbaarheidsonderzoek om een kleinere en duurzame uitbreiding te ontwikkelen aan deze kant van het dorp. Nog niet al het onderzoek is klaar. En afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het draagvlak voor de uitbreiding zal de gemeente besluiten of er een bestemmingsplan wordt gemaakt.

 

Om iedereen vroeg te betrekken en een idee van het draagvlak te krijgen nodigen we u uit voor een inloopmiddag en -avond op 23 maart a.s. over de concept plannen voor St.-Annaparochie Zuidwest. De bijeenkomst vindt plaats in De Bining, van Harenstraat 69, St.-Annaparochie.

 

We doen dat als volgt:

 

1. vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur liggen eerste idee-schetsen op tafels;

2. iedereen is welkom om deze schetsen te bekijken. Kom niet allemaal tegelijk, maar verspreid over de beschikbare tijd;

3. er zijn meerdere mensen aanwezig van Plaatselijk Belang en van de gemeente om een toelichting te geven. Vragen zijn van harte welkom;

4. mochten er opmerkingen/kanttekeningen zijn dan zijn er formulieren waarop deze kunnen worden aangegeven.

 

Na de bijeenkomst kijkt de gemeente in overleg met Plaatselijk Belang welke opmerkingen aanleiding geven voor aanpassing. Ook gaat de gemeente het onderzoek naar de haalbaarheid afronden. Ook dat onderzoek kan nog aanleiding geven voor aanpassing. Het kan zijn dat we daarom nog een keer een inloopavond organiseren.

 

De volgende stap is om de gemeenteraad te vragen of een bestemmingsplan kan worden voorbereid. Dat bestemmingsplan regelt dat er ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan gaat ter visie. Als het plan doorgaat verwachten we de tervisielegging tegen het einde van dit jaar. Bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen nog een keer reageren. De gemeenteraad weegt eventuele opmerkingen mee bij het al dan niet gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.

 

Bij vragen kunt u ons bereiken op info@pbstanne.nl of per post op Plaatselijk Belang Sint Annaparochie, Postbus 105, 9076 ZR, Sint Annaparochie

 

Alle geïnteresseerden hebben het verslag van de inloopmiddag en -avond al kunnen lezen, maar is ook hier terug te vinden en te downloaden

 

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie