Column: Wat doestou foor dyn dorp?

Groepsfoto_2.JPG
Groepsfoto_2.JPG

Ons dorp ademt, ons dorp leeft. Het leeft door de inwoners, door de bedrijven, 
door het onderwijs, door de verenigingen, door de multiculturele samenleving, 
door de kerken, door het samenzijn, door het multifunctionele centrum Ons Huis 
maar ook door jou, u en mij. Wij zijn het dorp. Wij hebben besloten om hier te 
wonen, te werken, te leven. De levendigheid in het dorp ervaart menigeen als 
zeer positief. Het even elkaar treffen op de hoek, met z’n allen genieten van de 
rondgaande trekkers, elkaar treffen tijdens de Lammetsymet of in de feesttent, 
het met elkaar betrokken zijn en verbinding zoeken met de vereniging waar je lid 
van bent.


Maar als we kritisch naar het dorp, de inwoners, kijken dan zien we ook dat het 
vaak draait op vaste gezichten. De trekkers, mensen die het voortouw nemen tot 
de organisatie van iets. Wat we natuurlijk met open armen ontvangen. Hoe mooi 
is het te zien en te ervaren hoe dingen van de grond komen. Maar er is een 
keerzijde. Het is kwetsbaar, fragiel. We willen met elkaar van alles, maar als het 
er op aan komt dan hebben we het allemaal te druk om te helpen. 
Wat doe jij voor je dorp?     Wil je wel helpen maar weet je niet waar je moet zijn? 
Voelt iedere maand vergadering als teveel maar wil je wel graag meedenken over
bepaalde onderwerpen? Is een werkgroep dan wellicht passend of wil je een keer 
ervaring hoe is het om iets te kunnen betekenen voor je dorp? Dat kan allemaal. 
We hebben jou, u, nodig. De schouders er met allen onder, samen ons sterk 
maken voor Sint Annaparochie. Kom gerust een keer kennis maken, misschien is 
een plaats in het bestuur van Plaatselijk Belang iets voor jou!