Algemene ledenvergadering 2023

** Algemene ledenvergadering 2023 **

 

Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang Sint Annaparochie op 1 juni 2023 om 20:00 weer een ledenvergadering. We hopen dat zoveel mogelijk leden en niet-leden aanwezig kunnen zijn op deze avond. In deze ledenvergadering presenteert het bestuur wat er in de afgelopen jaren sinds de laatste ledenvergadering is gebeurt. We structureren de avond door middel van de volgende (concept) agenda:

 

Inloop 19:45

1. Opening 20:00

2. Ingekomen stukken

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering

4. Financieel jaarverslag

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie 2023

7. Bestuurswijzigingen

a. Wijzigingen doornemen van de bestaande bestuursleden

b. We zijn dringend opzoek naar actieve leden waaronder bestuursleden ter versterking!

8. Waar heeft Plaatselijk Belang zich in de afgelopen periode mee bezig gehouden

9. Wat willen we de komende periode allemaal doen

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

We zijn dringend op zoek naar actieve mensen voor Sint Annaparochie waaronder nieuwe bestuursleden

Lijkt het u ook leuk om in het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te komen en actief mee te helpen? Stuur dan een bericht naar info@pbstanne.nl. U wordt dan uitgenodigd bij een van onze bestuursvergaderingen en gaan we graag met u in gesprek!