Algemene ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering 2022


Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang Sint Annaparochie op 12 mei 2022 om 20:00 weer een ledenvergadering. We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn op deze avond. In deze ledenvergadering presenteert het bestuur wat er in de afgelopen jaren sinds de laatste ledenvergadering is gebeurt. We structureren de avond door middel van de volgende (concept) agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen van de vorige ALV
 5. Vaststellen agenda
 6. Financiële jaarverslagen
 7. Verslag Kascommissie
 8. Bestuurswisselingen
 9. Terugblik op 2020, 2021 en 2022
 10. Vooruitzicht 2022 en verder
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting
   

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

Lijkt het u ook leuk om in het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te komen en actief mee te helpen? Stuur dan een bericht naar info@pbstanne.nl. U wordt dan uitgenodigd bij een van onze bestuursvergaderingen en gaan we graag met u in gesprek!